top of page

Lastförsäkring

istockphoto-1027582624-612x612.jpg

Lastförsäkring

Speditörer, rederier, flygbolag, NVOCC, lastbils- och järnvägsföretag och andra transportintermediärer har alla klausuler om begränsat ansvar i sina villkor  om din last försvinner eller skadas under transporten.

Vi rekommenderar därför alla våra kunder att täcka sitt lastvärde med en försäkring för eventuella direkta skador från dörr till dörr. APC kan hjälpa dig med detta genom sitt släktskap med Nippon Express och dess koncernbolag.

bottom of page